Notatki w bazach danych w C#.pdf

(948 KB) Pobierz
Notatki w bazach danych w C#
Notatka 1 – Używamy DataGridView
Kontrolki:
Button x 3, DataGridView x 1
Wygląd programu:
Cały kod:
public
Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void
Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.ColumnCount = 2;
dataGridView1.Columns[0].Name =
"First Column";
dataGridView1.Columns[1].Name =
"Second Column";
}
private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
string[]
row =
new string[]
{
"Tom", "12"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Ben", "18"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Jessica", "14"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Kate", "20"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
}
Notatki w bazach danych
1
private void
button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
string[]
row =
new string[]
{
"Jessica", "14"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Kate", "20"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Frank", "13"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Bruce", "19"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
}
private void
button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
string[]
row =
new string[]
{
"Frank", "13"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Bruce", "19"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Tom", "12"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Ben", "18"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
}
Wygląd programu po uruchomieniu:
Notatki w bazach danych
2
Notatka 2 – Używamy Cells i inne
Kontrolki:
Button x 3, DataGridView x 1, TextBox x 2
Wygląd programu:
Cały kod:
public
Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void
Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.ColumnCount = 2;
dataGridView1.Columns[0].Name =
"First Column";
dataGridView1.Columns[1].Name =
"Second Column";
}
private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int
rowIndex = dataGridView1.Rows.Add();
var
row = dataGridView1.Rows[rowIndex];
row.Cells[0].Value =
"Ben";
row.Cells[1].Value = 18;
}
private void
button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int
rowIndex = dataGridView1.Rows.Add();
var
row = dataGridView1.Rows[rowIndex];
row.Cells[0].Value = textBox1.Text;
row.Cells[1].Value = textBox2.Text;
}
Notatki w bazach danych
3
Wygląd programu po uruchomieniu:
Notatki w bazach danych
4
Notatka 3 – First, Up, Down, Last
Kontrolki:
Button x 4, DataGridView x 1
Wygląd programu:
Cały kod:
public
Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void
Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.ColumnCount = 2;
dataGridView1.Columns[0].Name =
"First Column";
dataGridView1.Columns[1].Name =
"Second Column";
string[]
row =
new string[]
{
"Tom", "12"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Ben", "18"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Jessica", "14"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
row =
new string[]
{
"Kate", "20"
};
dataGridView1.Rows.Add(row);
}
// First
private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1.Rows[0]
.Cells[dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex];
}
Notatki w bazach danych
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin