Ćwiczenia Windows Form - final version.pdf

(7930 KB) Pobierz
Ćwiczenia Windows Forms - Kontrolki
Kontrolki
Kontrolki 1
Kontrolki 2
Ćwiczenia Windows Forms - Kontrolki
1
Zdarzenie Load dla formularza i właściwość Text w
kontrolkach
Zdarzenie występuje za każdym razem, gdy użytkownik załaduje formularz. Właściwość Text jest
odpowiedzialna za wyświetlenie napisu.
Kontrolki:
Button, Label, CheckBox, RadioButton TextBox, ComboBox, RichTextBox
Wygląd programu
Za pomocą zdarzenia loud wyświetlimy właściwość Text
Cały kod:
// Zdarzenie Loud dla Formularza Form1
private void
Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
button1.Text =
"Example";
label1.Text =
"Example";
checkBox1.Text =
"Example";
radioButton1.Text =
"Example";
textBox1.Text =
"Example";
comboBox1.Text =
"Example";
richTextBox1.Text =
"Example";
}
Wygląd programu po uruchomieniu
Ćwiczenia Windows Forms - Kontrolki
2
Właściwość: kolor tła
Właściwość: kolor tła – BackColor
Wygląd programu
Cały kod:
// Zmieniamy kolor tła form1
private void
Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
BackColor = Color.LightBlue;
}
Wygląd programu po uruchomieniu
Ćwiczenia Windows Forms - Kontrolki
3
Otwieranie jednego formularza za pomocą drugiego
Wygląd pierwszego formularza
Wygląd drugiego formularza
Za pomocą jednego przycisku w jednego formularza otwieramy drugi formularz.
Kod: Pierwszy formularz nie jest blokowany, metoda Show, otwieramy drugi formularz
private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 form2 =
new
Form2();
form2.Show();
}
Kod: Pierwszy formularz jest blokowany, metoda ShowDialog, otwieramy drugi formularz
private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 form2 =
new
Form2();
form2.ShowDialog();
}
Ćwiczenia Windows Forms - Kontrolki
4
Wyświetlanie drugiego okna1
Kontrolki: Button x 4,
Za pomocą przycisków otwieramy drugie okno. Najpierw robimy to konstruktorem, a potem
tworzymy odpowiedni obiekt. Robimy to za pomocą metody Show, która pozwala nam na
przechodzenie z jednego okna na drugie oraz metody ShowDialog, która na to nie pozwala.
Wygląd programu form1:
Wygląd programu form2:
Ćwiczenia Windows Forms - Kontrolki
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin