FS 109381_MCE_2020.pdf

(81 KB) Pobierz
GALICJA TOMASZEK sp z o.o. NIP: 815-16-64-972
ul.Cetnarskiego 35/37, 37-100 ŁAŃCUT
MILLENIUM
64 1160 2202 0000 0001 0654 1833
Tel.: (17) 865 26 81 Nr BDO: 000003403
Miejsce wystawienia:
Łańcut
Data zakończenia dostawy/usług
2020.10.07
Data wystawienia:
2020.10.07
Sprzedawca:
GALICJA TOMASZEK SP Z O.O.
ul.Cetnarskiego 35/37
37-100 ŁAŃCUT
NIP: 8151664972
Nabywca:
Anna Kasińska
Ostrobramska 128/59
04-026 Warszawa
NIP:
Odbiorca:
Anna Kasińska
Ostrobramska 128/59
04-026 Warszawa
Faktura VAT 109381/MCE/2020
na podstawie zamówienia 205361030 z dnia 2020.10.06
Lp
Nazwa
PKWiU
Ilość
j.m.
Cena
VAT Wartość netto
jednostkowa [%]
brutto
849,00 23
1,00 23
690,24
0,81
wartość netto
691,06
691,06
Kwota VAT Wartość brutto
1
2
Pralka Indesit BTWL 50300PL/N
netnet
Usługa wniesienia
8450 11 19
1,000 szt.
1,000 szt.
według stawki VAT
158,76
0,19
kwota VAT
158,94
158,94
849,00
1,00
wartość brutto
850,00
850,00
Podstawowy podatek VAT 23%
Razem:
Razem do zapłaty:
Zapłacono kartą:
850,00
Słownie:
osiemset pięćdziesiąt PLN 0/100
850,00
Uwagi do dokumentu:
__MaxElektro_Allegro*awin3*DTS-WNIESIENIE-ZAPŁACONE/qwxq4ggwxe+4a1797a14@alle
gromail.pl*+48501627378*Kurier DTS*PayU*205361030*NrTransakcji:
50543022-0807-11eb-9007-a72d19ac6b90
Wystawił(a):
Natalia Micał
Odebrał(a):
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
*Koszt Gospodarowania Odpadami w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia
21.11.2008 Dz. U. Nr 223 poz. 1464
-- ecommerce -- ecommerce -- ecommerce -- ecommerce -- ecommerce -- ecommerce -- ecommerce -- ecommerce --
Oświadczamy, iż Galicja Tomaszek Sp. z o.o. posiada status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu
( Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin